Strona główna

Szanowni Czytelnicy i Autorzy,

witamy serdecznie na stronie czasopisma naukowego „Problemy Kryminalistyki”.

Kwartalnik „Problemy Kryminalistyki” (ISSN: 0552-2153) to ponad 60-letnie nieprzerwane świadectwo kształtowania się kryminalistyki na ziemiach polskich. Setki artykułów opublikowanych przez wybitnych teoretyków i praktyków dyscyplin związanych z rozpoznawaniem, wykrywaniem, dowodzeniem i zapobieganiem przestępstwom wytyczały i wciąż wytyczają kierunki rozwoju techniki kryminalistycznej. Współcześnie czasopismo stanowi unikatowe w skali kraju źródło wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień kryminalistyki oraz dziedzin pokrewnych. „Problemy Kryminalistyki” spełniają wymogi publikacji naukowej i jest indeksowany w bazach Index Copernicus (wskaźnik ICV: 96,56 pkt), ERIH+ oraz CEJSH. Za publikację w kwartalniku przyznawane jest 20 pkt na podstawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN.

Opracowując wydanie pisma, dbamy o jego jak najwyższą wartość merytoryczną, dążymy również do nieustannego podnoszenia poziomu naukowego, zwiększenia roli i dostępności „Problemów Kryminalistyki”. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na uruchomienie strony internetowej kwartalnika, na której znajdą Państwo wszelkie istotne informacje przydatne zarówno autorom, jak i czytelnikom naszego czasopisma. Zachęcamy do jej odwiedzania i zapoznania się z dostępnymi zasobami.


Współpraca z redakcją

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do publikowania na łamach „Problemów Kryminalistyki” i przesyłania na adres redakcji tekstów artykułów w języku polskim lub angielskim. Szczegółowe informacje na temat wymogów redakcyjnych znajdują się w zakładce „Regulamin publikowania i recenzowania”.

Autorom już współpracującym z redakcją, jak i tym potencjalnym życzymy twórczej aktywności i wielu sukcesów na niwie naukowej, Czytelnikom zaś życzymy miłej i pożytecznej lektury.


Redakcja „Problemów Kryminalistyki”