Kryminalistyczne badania nielegalnych upraw konopi

Autorzy

Anna Trynda
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Anna Duszyńska
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2020.310.2

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących pobierania na potrzeby badań kryminalistycznych prób roślin z upraw konopi, co do których istnieje podejrzenie, że nie są to konopie włókniste, oraz metodologii badań materiału roślinnego umożliwiającej określenie sumarycznej zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu (9THC) i kwasu tetrahydrokannabinolowego (9THCA). Wynik badań pozwala zakwalifikować uprawę z prawnego punktu widzenia przy zastosowaniu kryterium zawartości procentowej 0,2%, wskazanego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Słowa kluczowe: nielegalne uprawy konopi, rośliny konopi, pobieranie próbek, delta-9-tetrahydrokannabinol, kwas tetrahydrokannabinolowy