Związki przyczynowo-skutkowe między błędami w świadczeniu opieki medycznej i skutkiem śmiertelnym

Autorzy

dr Argam Hovsepyan
dyrektor Krajowego Biura Ekspertyz Narodowej Akademii Nauk, Erywań, Armenia

Prof. dr Rouben Hovhannesyan
dziekan Wydziału Biomedycyny, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Armenia

Karen Mkhitaryan
kierownik Katedry Medycyny Sądowej Krajowego Biura Ekspertyz Narodowej Akademii Nauk, Erywań, Armenia

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2020.310.4

Streszczenie

W artykule omówiono problematykę rozpoznawania i określania związków przyczynowo-skutkowych między błędami w świadczeniu opieki medycznej a skutkiem śmiertelnym na podstawie materiałów zleconych ekspertyz z zakresu medycyny sądowej. W odniesieniu do wystąpienia błędów w świadczeniu opieki medycznej w 30,3% przypadków stwierdzono związek przyczynowo-skutkowy między częstością błędów medycznych a prawdopodobieństwem śmiertelności. Największy wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu miały błędy w rozpoznaniu (RR = 2,41) i leczeniu (RR = 15,65).

Słowa kluczowe: błędne diagnozy, nieprawidłowości w terapii, nieprawidłowości w organizacji opieki medycznej, nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej, skutek śmiertelny, nieodpowiednia opieka medyczna, względne ryzyko