Rejestracja śladów daktyloskopijnych systemem TrasoScan

Autorzy

Ewa Rogoża
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Katarzyna Drzewiecka
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2021.313.2

Streszczenie

Ciągły rozwój metod wizualizacji śladów wymusił tworzenie nowych, specjalistycznych urządzeń do ich rejestracji. W ostatnich latach na rynku kryminalistycznym pojawił się system TrasoScan do rejestracji i obróbki śladów kryminalistycznych: traseologicznych, daktyloskopijnych lub dokumentów. Obecnie najczęściej wykorzystywany jest w badaniach traseologicznych. Niemniej jednak z dużym powodzeniem może być zastosowany do rejestracji śladów linii papilarnych na foliach daktyloskopijnych, odlewach silikonowych, zabezpieczonych wraz z podłożem, bądź śladów ujawnionych metodami chemicznymi. W niniejszym artykule przedstawiono szerokie spektrum możliwości TrasoScanu w zakresie rejestracji różnego rodzaju śladów daktyloskopijnych.

Słowa kluczowe: TrasoScan, ślady daktyloskopijne, fluorescencja śladów