Ustalanie płci w populacji Filipińczyków na podstawie gęstości linii papilarnych na płaskich odbitkach

Autorzy

Regine Ynez H. De Mesa
Wydział Antropologii na Uniwersytecie Filipińskim Diliman, Quezon City, Filipiny

Ysabella Bernice D.J. Yapchiongco
Uniwersytet Filipiński Manila

Carmela A. Evangelista
Wydział Antropologii na Uniwersytecie Filipińskim Diliman, Quezon City, Filipiny

Maria Olivia M. Alcantara
Wydział Antropologii na Uniwersytecie Filipińskim Diliman, Quezon City, Filipiny

Konika D. Kub-ao
Wydział Antropologii na Uniwersytecie Filipińskim Diliman, Quezon City, Filipiny

Richard Jonathan O. Taduran
Wydział Antropologii na Uniwersytecie Filipińskim Diliman, Quezon City, Filipiny, Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Filipiński Mindanao

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2021.313.1

Streszczenie

Ślady linii papilarnych są bardzo istotnym elementem ustalania tożsamości w kryminalistyce. Niniejsze studium umożliwiło opracowanie wzorów określania płci na podstawie gęstości radialnych listewek skórnych w próbie płaskich odbitek palców 150 mężczyzn i 150 kobiet narodowości filipińskiej. Zbadano lateralizację, różnice między palcami oraz związki między gęstością linii papilarnych, wzrostem i masą ciała. Stwierdzono, że gęstośćlistewek skórnych wykazuje dymorfizm płciowy (p < 0,001), przy średniej 17 linii papilarnych / 25 mm2 u mężczyzn i 20 linii papilarnych / 25 mm2 u kobiet. Zauważono zróżnicowanie lateralne większości odbitek, ze statystycznie istotnymi różnicami pomiędzy palcami u obu płci. Chociaż wyniki potwierdzają, że w próbie gęstość radialnych linii papilarnych jest dymorficzna płciowo, to w wyniku badania odnotowano porównywalniewyższe progi szacowanej liczby linii papilarnych niż w istniejącej literaturze – potencjalnie ze względu na użycie płaskich odbitek do pomiaru gęstości. Analiza niniejsza, biorąc pod uwagę rozbieżności występujące w badaniach kryminalistycznych, dywersyfikuje istniejące progi za pomocą praktycznej i godnej polecenia metody oznaczania płci.

Słowa kluczowe: gęstość linii papilarnych, ustalanie płci, rozróżnianie płci, płaskie odbitki linii papilarnych, analiza odcisków palców, populacja Filipińczyków