Walidacja Mobilnego Stanowiska Daktyloskopijnego w ramach projektu HIT-NET

Autorzy

Beata Krzemińska
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2021.313.4

Streszczenie

Mobilność kojarzy się ze swobodnym przemieszczaniem się, a w przypadku komputerów także z bezprzewodowym łączeniem z Internetem w celu szybkiej wymiany danych. Specjaliści różnych branż lub formacji coraz częściej zabiegają o zaimplementowanie takiej funkcjonalności w używanym przez nich sprzęcie. Policja wykorzystuje terminale mobilne, urządzenia do szybkiego potwierdzania tożsamości osób (Kot, Tomaszycki, 2015, 340 i 343) oraz mobilny komisariat, ale nie posiada mobilnego stanowiska daktyloskopijnego. Pierwsze prototypowe stanowisko tego rodzaju zakupiono w ramach projektu finansowanego przez NCBR nr DOB- -BIO9/13/01/2018 (HIT-NET) i poddano walidacji4 w Zakładzie Daktyloskopii CLKP. W artykule zamieszczono wyniki wspomnianych badań i zaproponowano kierunki modernizacji tego rodzaju zestawów.

Słowa kluczowe: AFIS, daktyloskopia, walidacja, Mobilne Stanowisko Daktyloskopijne, HIT-NET