Aktualne tendencje dotyczące czystości, działek i cen najbardziej popularnych w Polsce narkotyków

Autorzy

dr Anna Trynda
Anna Duszyńska
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2019.306.2

Streszczenie

W artykule omówiono wyniki badań jakościowo-ilościowych próbek wybranych narkotyków zabezpieczonych
na terenie Polski w latach 2018–2019 w odniesieniu do poszczególnych województw. Oprócz badań dotyczących
składnika aktywnego identyfikowano również występujące domieszki organiczne. Na podstawie uzyskanych
wyników zaobserwowano pewne tendencje dotyczące czystości wybranych, najbardziej popularnych
w Polsce tzw. klasycznych narkotyków takich jak amfetamina, kokaina, MDMA czy ziele konopi na przestrzeni
ostatnich lat. Ponadto przedstawiono aktualne dane dotyczące działek handlowych najbardziej popularnych
narkotyków oraz ceny zarówno w odniesieniu do pojedynczych działek, jak i w przeliczeniu na 1 gram narkotyku,
bez uwzględniania jego czystości. Dane dotyczące składu i cen porównano z trendami europejskimi.

Słowa kluczowe: czystość narkotyków, działki handlowe, ceny narkotyków