Aktualne wydanie - spis treści

PROBLEMY KRYMINALISTYKI 313/2021

Spis treści

Z PRAKTYKI

1. Regine Ynez H. De Mesa, Ysabella Bernice D.J. Yapchiongco, Carmela A. Evangelista, Maria Olivia M. Alcantara, Konika D. Kub-ao Richard Jonathan O. Taduran

Ustalanie płci w populacji Filipińczyków na podstawie gęstości linii papilarnych na płaskich odbitkach

2. Ewa Rogoża, Katarzyna Drzewiecka

Rejestracja śladów daktyloskopijnych systemem TrasoScan

3. Kazimierz J. Pawelec

Katastrofa w ruchu drogowym a nagłość zdarzenia, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2019 r., V KK 143/19, OSNKW 2020, nr 4, poz. 13

4. Beata Krzemińska

Walidacja Mobilnego Stanowiska Daktyloskopijnego w ramach projektu HIT-NETKup wersję papierową