Zastosowanie technologii wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA w genetyce sądowej

Autorzy

mgr inż. Anna Woźniak
mgr Michał Boroń
dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska
dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2019.304.1

Streszczenie

Przełom XX i XXI wieku to początek wysokoprzepustowych metod sekwencjonowania DNA, które dzięki coraz
większej skuteczności i stopniowej redukcji kosztów doprowadziły do zrewolucjonizowania badań w naukach
biomedycznych. W niniejszym artykule omówiono najbardziej popularne technologie sekwencjonowania
następnej generacji oraz ich praktyczne zastosowanie w analizach genetycznych w kryminalistyce.


Słowa kluczowe: sekwencjonowanie następnej generacji, NGS, MPS, sekwencjonowanie przez syntezę, zastosowanie MPS w kryminalistyce

Kup wersję papierową