Badania sprawności amunicji zabytkowej

Autorzy

nadkom. Maciej Kuliczkowski
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2019.305.2

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań sprawnościowych starej amunicji strzeleckiej, przeprowadzonych
w toku ekspertyz kryminalistycznych. Wyniki te pozwalają na udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy istnieją granice wieku dla naboi scalonych, po których przekroczeniu tracą one definitywnie zdolność do
odstrzelenia, a w konsekwencji miotania pocisków z broni palnej. Z pytaniem takim mogą się spotkać w szczególności
biegli w czasie wykonywanych swych czynności. Ponadto w artykule przedstawiono zagrożenia związane
z odstrzeliwaniem starej amunicji.

Słowa kluczowe: nabój, proch strzelniczy, próba sprawnościowa, rozerwanie łuski