Daktyloskopia na przestrzeni wieków

Autorzy

dr Tomasz Szczepański
Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Streszczenie

Daktyloskopia jako metoda identyfikacji człowieka pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI w. ma ugruntowaną,
silną pozycję w całym wachlarzu dostępnych organom ścigania narzędzi wspomagających pracę
wykrywczą. Dzięki rozwojowi i upowszechnieniu nowoczesnych technologii biometrycznych daktyloskopia
coraz częściej wkracza w sferę zastosowań także pozapolicyjnych, wykorzystywanych każdego dnia przez
miliony ludzi, m.in. logujących się do bankowości elektronicznej bądź odblokowujących palcem dostęp do
smartfonów. Zainteresowanie człowieka listewkami skórnymi palców i dłoni w wielu kulturach sięga przeszłości
odległej o tysiące lat. Początkowo dotyczyło ono intencjonalnej kreacji w postaci tworzonych na skałach
rysunków, jednak z czasem dostrzeżono w liniach papilarnych cechy, które pozwalają rozróżniać i identyfikować
ludzi. Proces ten rozpoczął się w Chinach ponad dwa tysiące lat temu, natomiast Europejczycy zwrócili
uwagę na linie papilarne w XVII w. Jednak dopiero przełom XIX i XX w. przyniósł w tym zakresie prawdziwą
rewolucję, która odmieniła możliwości identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości człowieka.


Słowa kluczowe: daktyloskopia, identyfikacja, historia, linie papilarne

Kup wersję papierową