Akredytacja jako jeden z czynników gwarantujących jakość pracy laboratoriów kryminalistycznych

Autorzy

prof. dr Aleksandar B. Ivanovic
Centrum Kryminalistyczne Forensic Center of Montenegro, Danilovgrad

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2019.304.2

Streszczenie

Artykuł przedstawia akredytację i normalizację w kryminalistyce jako czynniki wpływające na jej wiarygodność.
Autor podsumowuje zastosowanie międzynarodowej normy 17025, która odnosi się do akredytacji laboratoriów
kryminalistycznych. W celu zwiększenia wiarygodności działań i procedur w zakresie kryminalistyki,
która jest jednym z fundamentów sprawiedliwego i rzetelnego wymiaru sprawiedliwości, w artykule zarysowano
także przyszłość akredytacji w kryminalistyce, głównie w odniesieniu do pracy Komitetu Technicznego
TC 272. Jego zadaniem jest tworzenie i stosowanie standardów kryminalistycznych, które obejmują cały proces
badań w tym zakresie: od wykrycia śladów na miejscu zdarzenia do prezentacji wniosków i opinii ekspertów
kryminalistyki1.


Słowa kluczowe: kryminalistyka, akredytacja, norma ISO 17025, komitet techniczny TC 272

Kup wersję papierową