Doktor James Brussel i jego metoda profilowania sprawców przestępstw

Autorzy

Karolina Olszak-Häußler
radca prawny

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2019.305.3

Streszczenie

James Brussel uznawany jest za twórcę pierwszej współczesnej charakterystyki nieznanego sprawcy przestępstwa
i ojca profilowania kryminalnego. W literaturze przedmiotu jego postać zwykle redukowana jest do historii
zapiętego na wszystkie guziki dwurzędowego garnituru „Szalonego Zamachowca” George’a Metesky’ego, mającej
świadczyć o genialnej przenikliwości tego nowojorskiego psychiatry i kryminologa oraz potencjale drzemiącym
w profilowaniu kryminalnym. Metoda stosowana przez Brussela nie doczekała się dotychczas systematycznego
omówienia. Niniejszy artykuł wypełnia tę lukę oraz wykazuje, że poglądy tego amerykańskiego
psychiatry, oparte na teorii konstytucjonalnej Kretschmera, psychoanalizie i intuicji, oddziaływały i wciąż oddziałują
na jego naśladowców, zajmujących się tworzeniem charakterystyk nieznanych sprawców przestępstw
na świecie, w tym również w Polsce. Artykuł wskazuje także na możliwe korzyści i zagrożenia dla postępowania
karnego płynące z wykorzystania powyższej metody.


Słowa kluczowe: profilowanie kryminalne, charakterystyka sprawcy przestępstwa, analiza miejsca zbrodni