HIT-NET - system informatyczny umożliwiający integrację i wizualizację wyników trafień (HIT) w bazach DNA i daktyloskopijnych w powiązaniu z danymi kryminalnymi dotyczącymi przestępstw i ich sprawców

Autorzy

Jakub Mondzelewski, Beata Krzemińska, Anna Brągoszewska, Paweł Wierzchowski
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Streszczenie

Informacja jest niezwykle istotnym elementem skutecznej walki z przestępczością oraz jej zapobiegania. Kompleksowe
wykorzystanie gromadzonych przez Policję informacji na temat przestępstw, ich sprawców oraz
śladów, które pozostawili na miejscu zdarzenia, jest gwarancją wzrostu wykrywalności przestępstw, a w rezultacie
podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pomysłodawcy systemu HIT-NET
dostrzegli ogromny potencjał w funkcjonujących w Policji bazach danych, a w szczególności bazach kryminalistycznych.
Podstawą koncepcji zaprojektowanego systemu informatycznego było dostarczenie skutecznego
narzędzia informatycznego pozwalającego wskazać relacje pomiędzy trafieniami stwierdzonymi w bazach
DNA i daktyloskopijnych, a następnie powiązać je z danymi kryminalnymi. Projektowany system umożliwia
odnajdywanie związków oraz analizę i graficzną wizualizację stwierdzonych sieci powiązań pomiędzy osobami,
śladami oraz przestępstwami, wraz z przedstawieniem ich na mapie.

Słowa kluczowe: HIT-NET, HIT, DNA, daktyloskopia, technologia rapid DNA, Mobilne Stanowisko Daktyloskopijne,
powiązania kryminalistyczne