Informacje dla autorów

Karta oceny artykułu przeznaczonego do publikacji w "Problemach Kryminalistyki"

Pobierz plik PDF

Regulamin publikowania monografii naukowych w wydawnictwie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Pobierz plik PDF

Lista recenzentów prac zamieszczonych w kwartalniku "Problemy Kryminalistyki" w 2020 roku.

Pobierz plik PDF