Inne spojrzenie na pismo ręczne – „powtarzalność odwrócona”

Autorzy

sierż. szt. mgr Konrad Kondraciuk
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2020.307.1

Streszczenie

Artykuł porusza kwestię innego spojrzenia na materiały analizowane w klasycznych badaniach dokumentów
i odnosi się do form powtarzalnych, które pełnią ważną funkcję w analizie pisma ręcznego. Na podstawie
przeprowadzonych badań próbek pisma ręcznego, które pochodzą od różnych osób, zaobserwowano występowanie
formy powtarzalnej, która różni się od jej słownikowej definicji, mianowicie dotyczy to „powtarzalności
odwróconej”. Stanowi ona odmianę tradycyjnej formy powtarzalnej, tzn. porównywane ze sobą elementy są
względem siebie odwrócone i kreślone w przeciwnych kierunkach. Poniżej przedstawiono przykłady oraz
wyniki przeprowadzonych badań. Zwrócono uwagę na istotę „powtarzalności odwróconej” w klasycznych badaniach
dokumentów, odnosząc się do nawyków pisarskich oraz tradycyjnych form powtarzalnych.

Słowa kluczowe: klasyczne badania dokumentów, pismo ręczne, cecha graficzna, forma powtarzalna,
powtarzalność odwrócona