Kilka uwag o wykorzystaniu odczynnika Griessa w badaniach bronioznawczych

Autorzy

nadkom. dr Maciej Kuliczkowski
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Streszczenie

Celem artykułu jest m.in. ustalenie, czy istnieje możliwość określenia czasu, jaki upłynął od oddania ostatniego
strzału z broni palnej, na podstawie badań chemicznych osadu powystrzałowego, pozostałego w przewodzie
lufy broni po spaleniu prochu strzelniczego oraz odpaleniu masy spłonkowej, za pomocą odczynnika Griessa.
W artykule przedstawiono ponadto wynikłe w toku badań bronioznawczych spostrzeżenia związane ze stosowaniem
odczynnika Griessa, w tym niebezpieczeństwo zafałszowania wyników na skutek uprzedniego użycia
czerwonego barwnika fluorescencyjnego w daktyloskopijnych badaniach broni palnej.

Słowa kluczowe: osad, pozostałości powystrzałowe, odczynnik Griessa