Kontrastowanie śladów linii papilarnych barwnikiem Basic Yellow 40 – algorytm postępowania

Autorzy

Katarzyna Drzewiecka
Ewa Rogoża
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2019.305.4

Streszczenie

Basic Yellow 40 jest barwnikiem fluorescencyjnym stosowanym do kontrastowania śladów linii papilarnych
ujawnionych metodą cyjanoakrylową. Występuje on w postaci żółtego, krystalicznego, fluorescencyjnego
proszku. Na potrzeby badań wizualizacyjnych Basic Yellow 40 stosuje się w postaci roztworu, który otrzymuje
się po rozpuszczeniu sproszkowanej substancji w alkoholu lub wodzie. Roztwór nanosi się na podłoże
przez polanie, natrysk, zanurzanie lub aplikację pędzlem. Jego nadmiar można spłukać z podłoża wodą lub
w szczególnych przypadkach alkoholem. W laboratoriach kryminalistycznych praktykuje się zarówno spłukiwanie
Basic Yellow 40 z podłoża wodą, jak i pozostawienie podłoża do wyschnięcia bez spłukiwania. Celem
niniejszej pracy było ustalenie algorytmu postępowania z Basic Yellow 40 przy kontrastowaniu śladów linii
papilarnych naniesionych na podłoża z tworzywa sztucznego. Badania wykazały, że optymalnym sposobem
postępowania jest pozostawienie Basic Yellow 40 bez spłukiwania, przeprowadzenie badań makroskopowych
materiału dowodowego, a następnie w razie konieczności spłukanie nadmiaru barwnika wodą.

Słowa kluczowe: Basic Yellow 40, ujawnianie śladów linii papilarnych, polimeryzacja cyjanoakrylanów