Naukowa Rada Redakcyjna

 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 • dr Magdalena Buś University of North Texas, USA
 • prof. Christophe Champod   Uniwersytet w Lozannie, Szwajcaria
 • prof. Jim Fraser University of Strathclyde, Szkocja
 • prof. dr hab. Piotr Girdwoyń Uniwersytet Warszawski, Polska
 • dr Józef Gurgul emerytowany prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości, Polska
 • prof. dr hab. Brunon Hołyst Uczelnia Łazarskiego, Polska
 • dr Jan de Kinder The National Institute of Forensic Science and Criminology, Belgia
 • dr hab. Paweł Krajewski Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 • prof. dr hab. Hubert Kołecki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • dr Ondrej Laciak Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja
 • prof. dr hab. Henryk Malevski Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Litwa
 • prof. dr hab. Andrzej Pacut Politechnika Warszawska, Polska
 • dr hab. Adam Taracha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 • dr Sheilla Willis Forensic Science Ireland, Irlandia (former – retired)
 • prof. Peter Bilous Eastern Washington University, USA
 • prof. Joan Bytheway Sam Houston State University, USA