O czasopiśmie

PROBLEMY KRYMINALISTYKI

Kwartalnik „Problemy Kryminalistyki” (ISSN: 0552-2153) ukazujący się nieprzerwanie od 1955 roku to unikatowe w skali kraju źródło wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień kryminalistyki oraz dziedzin pokrewnych (nauk sądowych). Prace publikowane na łamach kwartalnika poświęcone są taktyce prowadzenia śledztwa oraz technice kryminalistycznej ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie ujawniania, zabezpieczania i badania śladów oraz metodyki ich wykorzystania w praktyce ścigania przestępstw. W każdym wydaniu czasopisma znajdują się stałe działy tematyczne. Publikowane są przede wszystkim opracowania z zakresu: chemii, biologii, osmologii, daktyloskopii, klasycznych i technicznych badań dokumentów, mechanoskopii i balistyki, fonoskopii i badań poligraficznych; omawiane są również najnowsze metody badawcze i narzędzia stosowane we współczesnej technice kryminalistycznej.

Przedstawione osiągnięcia myśli naukowej, prace teoretyczne i praktyczne rozwiązania przyczyniają się do pogłębiania specjalistycznej wiedzy pracowników resortu spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości oraz są niezwykle pomocne w zwalczaniu przestępczości. Wszystkie artykuły publikowane są w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Odbiorcami kwartalnika są biegli i technicy kryminalistyki, prawnicy, słuchacze szkół policyjnych oraz pracownicy naukowi zajmujący się kryminalistyką i pokrewnymi dziedzinami nauki. Czasopismo spełnia wymogi publikacji naukowej i odpowiada potrzebom praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.