Rapid DNA - technologia umożliwiająca zautomatyzowaną, szybką analizę profilu DNA wykorzystującą polimorfizm loci STR

Autorzy

podinsp. dr Ewa Kartasińska, Anna Jurga
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Streszczenie

Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku badania DNA stały się synonimem postępu naukowego
w technice kryminalistycznej. Profilowanie wykorzystujące analizę polimorfizmu loci STR uznawane jest
za tzw. złoty standard i stanowi nieocenione źródło informacji umożliwiające m.in. identyfikację osób podejrzanych
i poszukiwanych, ustalenie tożsamości nieznanych zwłok, w tym także na podstawie analizy
pokrewieństwa. Badania takie są jednak procesem praco- i czasochłonnym. Aby zredukować tę niedogodność,
opracowano technologię opisywaną mianem technologii rapid DNA.

Słowa kluczowe: rapid DNA, profil DNA, STR, CODIS, baza danych DNA