Redakcja

  • insp. dr Krzysztof Borkowski Redaktor naczelny
  • podinsp. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska Zastępca redaktora naczelnego
  • dr Kamil Januszkiewicz Zastępca redaktora naczelnego

 

  • insp. dr n. med. Adam Frankowski  Redaktor tematyczny
  • insp. dr Krzysztof Borkowski Redaktor tematyczny
  • podinsp. Elżbieta Marciniak Redaktor tematyczny
  • nadkom. dr inż. Magdalena Jabłońska-Milczarek Redaktor tematyczny
  • dr Robert Bachliński Redaktor tematyczny

 

  • Aleksandra Remiszewska Sekretarz redakcji
  • Maciej Komorowski   Projekt okładki