Samobójstwo poagresyjne z dwoma niecodziennymi zakończeniami – refleksje na temat sprawców i ofiar

Autorzy

Jarosław Stukan
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2020.307.3

Streszczenie

Niezwykle rzadko istnieje możliwość psychologicznego zbadania sprawcy samobójstwa poagresyjnego, gdyż
zazwyczaj ponosi on śmierć. Jeszcze rzadsza jest sytuacja, w której przeżywają i ofiara, i sprawca, choć zastosowana
metoda – tutaj postrzał z karabinu w głowę – pozostawiała na to małe szanse. Jednak rzeczą bez
precedensu jest fakt, iż w opisywanym tu przypadku, który charakteryzował się powyższymi cechami, ofiara
wybaczyła sprawcy i podczas gdy odbywa on karę pozbawienia wolności, często go odwiedza w zakładzie
karnym i oczekuje jego wyjścia na wolność.

Słowa kluczowe: samobójstwo poagresyjne, samobójstwo rozszerzone, zabójstwo, uzależnienie od alkoholu,
współuzależnienie