Ślady kontaktowe – wyzwanie dla biegłych i wymiaru sprawiedliwości

Autorzy

podinsp. dr Ewa Kartasińska
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Streszczenie

Dzięki dużej czułości współcześnie stosowanych metod biologii molekularnej badania śladów kontaktowych
zaliczamy obecnie do najczęściej wykonywanych w laboratoriach kryminalistycznych. Zarówno biegli
z zakresu genetyki sądowej, jak i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości z entuzjazmem przyjmują dynamiczny
rozwój technologii badań DNA. Jednak wzrost czułości badań nie tylko oznacza większą możliwość
ustalenia sprawcy, lecz także przysparza coraz więcej potencjalnych problemów, z którymi muszą się zmierzyć
zarówno biegli, jak i sądy, dla nich bowiem dowód z badań DNA jest często podstawą ustaleń mających
istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.


Słowa kluczowe: ślad kontaktowy, DNA, genetyka sądowa, transfer wtórny, kontaminacja, czułość

Kup wersję papierową