Standardy praktyki jako wyznacznik wartości dowodu z opinii pismoznawczej

Autorzy

Iga Starowicz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Streszczenie

Celem artykułu jest przeglądowe ujęcie standardów dotyczących pracy ekspertów wykonujących badania
w ramach opinii stanowiących dowód w procesie sądowym na przykładzie opinii pismoznawczej. Praca odnosi
się również do kwestii dopuszczalności dowodu z opinii biegłego w świetle wyroków sądów amerykańskich
i reguł dowodowych. W artykule wymieniono także czołowe amerykańskie oraz międzynarodowe organizacje
zajmujące się opracowywaniem standardów mających poprawić jakość badań porównawczych pisma ręcznego.
Z zagadnieniem tym łączy się również kwestia atestacji i certyfikacji laboratoriów kryminalistycznych,
którą przedstawiono na przykładzie amerykańskiej i polskiej praktyki. W tym aspekcie dąży się do harmonizacji
i poprawy jakości badań, aby zwiększyć wartość dowodu z opinii biegłego.


Słowa kluczowe: ekspertyza, opinia pismoznawcza, wartość dowodowa, standardy praktyki, certyfikacja, atestacja laboratorium

Kup wersję papierową