Substancja potowo-tłuszczowa a wiek człowieka

Autorzy

mgr Ewa Rogoża
mgr Katarzyna Drzewiecka
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2020.307.2

Streszczenie

W publikacji przedstawiono rezultaty badań zależności między ilością wydzielanej substancji potowo-tłuszczowej
a wiekiem człowieka. Badania przeprowadzono na grupie siedemdziesięciu osób w różnym wieku i obu
płci. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wiek i płeć mają istotny wpływ na ilość wydzielanej
substancji potowo-tłuszczowej. Można to wykorzystać podczas przygotowywania różnego rodzaju testów,
np. daktyloskopijnych badań biegłości.

Słowa kluczowe: substancja potowo-tłuszczowa, ślady linii papilarnych, budowa skóry