Sugestia i jej wpływ na wiarygodność zeznań małoletniego świadka

Autorzy

dr Magdalena Kornak
adwokat, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, Wydział Prawa

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2019.305.1

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest problematyka przesłuchania małoletniego świadka, ze szczególnym uwzględnieniem
ewentualnego wpływu sugestii na treść dziecięcej relacji. Wskazanie, czym jest sugestia, i ocena, czy
w istocie, zgodnie z utartym przekonaniem, małoletni są bardziej podatni na sugestię niż dorośli, stanowić
będzie główny zakres rozważań prowadzonych w ramach niniejszej publikacji. Nadto w artykule podniesiona
zostanie kwestia weryfikacji ewentualnego wpływu sugestii na treść dziecięcych zeznań, co będzie się wiązało
z ustaleniem, czy w każdym przedziale wiekowym małoletni w równym stopniu podatni są na sugestię.
Wreszcie podjęta będzie próba wskazania wytycznych procesowo-kryminalistycznych, które pozwolą prowadzącym
przesłuchanie uniknąć ryzyka mniej lub bardziej sugestywnego oddziaływania na małoletniego
świadka, umożliwiając uzyskanie wiarygodnej dziecięcej relacji. Całość rozważań poparta zostanie odwołaniami
do literatury i badań, głównie amerykańskich, z zakresu psychologii zeznań, gdyż wiedza ta niezbędna
jest dla skutecznego i wolnego od sugestii przesłuchania małoletniego świadka.

Słowa kluczowe: przesłuchanie, małoletni, sugestia, wiarygodność, zeznania