Walidacja wewnętrzna programu biostatystycznego LRmix Studio

Autorzy

mgr Anna Brągoszewska
mgr Michał Boroń
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2019.306.4

Streszczenie

Źródło pochodzenia DNA w śladzie nigdy nie jest znane z całą pewnością, mimo iż profil dowodowy może być
zgodny z profilem DNA danej osoby z populacji. Metody statystyczne, w tym iloraz wiarygodności, pozwalają
oszacować siłę dowodową uzyskanego wyniku oraz ocenić stosunek szans między konkurencyjnymi hipotezami,
dotyczącymi pochodzenia profilu lub mieszaniny DNA. W rezultacie stosowanie analiz opartych na metodach probabilistycznych
wydaje się logicznie uzasadnione oraz pozwala zmiejszyć subiektywizm w interpretacji wyników
badań. Dokładne poznanie i zrozumienie zasad działania oraz ograniczeń narzędzi wykorzystywanych do statystycznych
interpretacji wyników badań śladów biologicznych w kryminalistyce jest kluczowym etapem poprzedzającym
formułowanie wniosków płynących z tych analiz. Proces sprawdzenia wydajności programu LRmix
Studio oraz wiarygodności i powtarzalności wyników obejmował pojedyncze profile oraz mieszaniny od dwóch
i trzech osób. Wykonano 1971 porównań z profilami referencyjnymi. Określono poprawność generowanych
prawdopodobieństw warunkowych oraz wyznaczono ograniczenia w postaci liczby zjawisk drop-out w profilu
dowodowym, których przekroczenie może generować fałszywe wartości LR.

Słowa kluczowe: mieszaniny DNA, iloraz wiarygodności, LRmix Studio, walidacja, genetyka sądowa