Zastosowanie spektrometrii w podczerwieni w praktyce opiniodawczej Instytutu Ekspertyz Sądowych – wspomnienia emerytowanego biegłego

Autorzy

Beata Trzcińska
emerytowany biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2019.305.5

Streszczenie

W ciągu ostatnich 30 lat autorka niniejszej publikacji, emerytowany już biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych
w zakresie badań fizykochemicznych, wykorzystywała metodę spektrometrii w podczerwieni zarówno w badaniach
prowadzonych w ramach planów naukowych placówki, jak i w ekspertyzach zleconych przez organy
wymiaru sprawiedliwości. Metoda ta była połączona zawsze z badaniami optycznymi. Niniejsza publikacja
stanowi przegląd wybranych przypadków pokazujących nie tylko wartość tej metody w kryminalistycznych badaniach
identyfikacyjno-porównawczych, lecz także jej przydatność w analizie takich aspektów jak np. wpływ
podłoża czy złożoność nadesłanego materiału.

Słowa kluczowe: spektrometria w podczerwieni, badania optyczne, interpretacja widma, typy zdarzeń