Wet Powder White – zawiesina proszku nie tylko na klejące strony taśm samoprzylepnych

Autorzy

kom. Maciej Fabiszak
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2019.304.4

Streszczenie

W artykule przedstawiono nowe możliwości w zakresie ujawniania śladów linii papilarnych na podłożach niechłonnych dzięki wykorzystaniu znanego i używanego w polskiej daktyloskopii Wet Powder White. Zawiesina
w proszku na bazie dwutlenku tytanu z powodzeniem służy do ujawniania śladów linii papilarnych na klejących
stronach taśm samoprzylepnych, jak również na wewnętrznych powierzchniach gumowych rękawiczek.
Dotychczas jednak szersze zastosowanie Wet Powder White nie było znane w polskiej praktyce daktyloskopijnej.
Przytoczone w artykule zagraniczne publikacje, przeprowadzone badania oraz wykorzystanie
białej zawiesiny w proszku w opracowywanych opiniach daktyloskopijnych z zakresu wizualizacji śladów jednoznacznie potwierdzają dużą skuteczność Wet Powder White w ujawnianiu śladów linii papilarnych na podłożach
niechłonnych, zwłaszcza na opakowaniach foliowych oraz powierzchniach, które były lub mogły być
wcześniej zawilgocone bądź poddane dużej wilgotności.


Słowa kluczowe: Wet Powder White, tlenek tytanu, ujawnianie śladów linii papilarnych, podłoża niechłonne, opakowania foliowe, zawilgocenie podłoża

Kup wersję papierową