Identyfikacja rękopisów – wybrane problemy

Symbol: K16
Rok Wydania: 2011
Autor: Robert Gawlik i in.
   
Do schowka

Opis:

Wydawnictwo: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Ilość stron: 224

ISBN: 978-83-63420-02-4

Okładka: miękka

Monografia pt. „Identyfikacja rękopisów – wybrane problemy” składa się z czterech prac dyplomowych, które powstały jako uwieńczenie procesu uzyskania uprawnień do samodzielnego wydawania opinii przez kandydatów na ekspertów badań dokumentów.
Robert Gawlik w swojej pracy Identyfikacja grafizmu wykonanego ręką nienawykłą do pisania na podstawie podpisów pełnobrzmiących poruszył bardzo ważne zagadnienie związane z identyfikacją wykonawcy rękopisów, które celowo poddano zabiegom depersonalizacyjnym. W tym przypadku, z punktu widzenia osoby prowadzącej badania pismoznanwcze, określenie zarówno naturalnego bądź też nienaturalnego charakteru rękopisów, jak również wyjaśnienia przyczyn zaistniałych deformacji pisma ma zasadnicze znaczenie dla poprawności prowadzonego procesu badawczego.


Karolina Pacholczak w swojej pracy pt. Możliwości identyfikacji leworęczności na podstawie obserwacji linii graficznej pisma podjęła próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy kreślenie pisma i podpisów prawą i lewą ręka determinuje zmiany w obrazie linii graficznej nieuwzględniane do tej pory w ramach technik stosowanych przy ocenie lewo- lub praworęczności. Praca nowatorska, będąca nowym spojrzeniem na możliwość identyfikacji leworęczności w kryminalistycznych badaniach dokumentów. Daje ekspertowi narzędzie pozwalające, jak wynika z badań, z bardzo wysokim stopniem wydolności metody określić prawo- i leworęczność dowodowego tekstu, podpisu, parafy. Zdecydowanie największym walorem tej pracy jest jej wymiar praktyczny i odkrywczy wzbogacający jednocześnie codzienny warsztat badawczy eksperta.


Karolina Rzepińska w swojej pracy pt. Zaburzenia pisma spowodowane brakiem okularów u osób cierpiących na dalekowzroczność porusza problematykę właściwego skompletowania materiału porównawczego od osób, które na co dzień noszą okulary. Inspiracją do napisania pracy stał się brak opracowań odnoszących się do zagadnień związanych z zaburzeniami pisma spowodowanymi brakiem okularów u osób z wadą wzroku. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytania, czy pomiędzy rękopisami nakreślonymi w okularach i bez okularach występują różnice, jaka jest wartość identyfikacyjna oraz przydatność do badań rękopisów nakreślonych bez okularów przez osobę cierpiącą na wadę wzroku, a także jakie są możliwości stwierdzenia jednorodności wykonawczej porównywanych rękopisów – nakreślonych przez tę samą osobę w okularach i bez okularów.


Temat podjęty przez Justynę Sztabińską w pracy pt. Emocjonalność testamentów holograficznych jako dodatkowe kryterium oceny ich autentyczności ma istotne znaczenie z punktu widzenia poznawczego i praktycznego. Autorka porusza ważny i niełatwy problem, bowiem badania identyfikacyjne testamentów należą do najtrudniejszych obszarów badań pismoznawczych. Praca została napisana na podstawie obszernej i właściwie dobranej literatury przedmiotu z uwzględnieniem aktów prawnych.