Polski zespół DVI. Standardy identyfikacji ofiar katastrof.

Symbol: K 26
Rok Wydania: 2021
Autor: A. Frankowski, A. Ossowski
   
Do schowka

Opis:

Wydawnictwo: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

ISBN: 978-83-63420-10-9

Monografia jest podsumowaniem kilkuletniej pracy naukowo-badawczej autorów i stanowi pierwsze tak szczegółowe opracowanie poświęcone problematyce funkcjonowania zespołów DVI. Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków, którzy z racji swoich obowiązków są kierowani do działań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym, tj. funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, ratowników medycznych, prokuratorów i lekarzy medycyny sądowej. Zawarte w niej treści obejmują przegląd rodzajów zdarzeń masowych wraz z odpowiednimi przykładami z Polski i świata, wypracowanych międzynarodowych standardów postępowania podczas identyfikacji ofiar oraz dotychczasowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z problematyką katastrof. Obszerną część poświęcono koncepcji polskiego zespołu DVI, funkcjonującego nieetatowo w strukturach polskiej Policji na mocy decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia 21 maja 2019 r.