Problemy Kryminalistyki 195-196

Symbol: PK-195-196
Rok Wydania: 1992
   
Do schowka

Opis:

Spis treści

  1. Sprawdzenie możliwości syntezy amfetaminy w prymitywnych warunkach domowych
  2. Art. 182 kpk w praktyce, orzecznictwie SN i doktrynie. Cz. I
  3. Praktyczna klasyfikacja wartości fizycznych parametrów sygnału mowy w procesie kryminalistycznej identyfikacji osób oraz możliwości cyfrowej korekcji nagrań przy użyciu techniki komputerowej
  4. Zasadność podziału śladów mechanoskopijnych na statyczne i dynamiczne
  5. Broń obezwładniająca - próba określenia pojęcia
  6. Jakościowe i ilościowe zmiany składu chemicznego płynów łatwopalnych wraz z ich odparowywaniem
  7. Analiza epidemiologiczna i sądowo-lekarska ostrego zatrucia etanolem (oze)
  8. Wykorzystanie psa służbowego w Policji