Problemy Kryminalistyki 227

Symbol: PK-227
Rok Wydania: 2000
   
Do schowka

Opis:

Spis treści

 1. Poliwęglan - nowe tworzywo dla nowych dokumentów
 2. Próby odniesienia krajowej metodyki badań do eksperymentalnych badań holenderskich z dziedziny osmologii
 3. Zadania i rola prokuratora w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym
 4. Badanie siły nacisku na język spustowy w celu ustalenia typowej wartości dla danego egzemplarza broni
 5. Zastosowanie podometru w badaniach traseologicznych
 6. Odtwarzanie wyglądu wyrobów jubilerskich służących do ozdoby rąk
 7. Wpływ zanieczyszczenia śladu dowodowego 10-proc. octem spirytusowym na pracę węchową psów specjalnych do identyfikacji śladów zapachowych
 8. Periodyki policyjne II Rzeczpospolitej (cz. II)
 9. „Kryminalistyka” pod redakcją prof. dra hab. Jana Widackiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999, stronic 401
 10. Tadeusz Tomaszewski: Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1998, stronic 177
 11. Między przypadkiem a koniecznością, czyli raz jeszcze o konieczności obiektywnej interpretacji wyników identyfikacji osmologicznej
 12. Przypadek, pewność czy tylko mnożenie wątpliwości? O kreowaniu wizerunku badań osmologicznych raz jeszcze