Vademecum kryminalistycznych badań broni

Symbol: K 25
Rok Wydania: 2021
Autor: Grzegorz Bogiel
   
Do schowka

Opis:

Wydawnictwo: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Ilość stron: 153

ISBN: 978-83-63420-11-6

Fragmenty recenzji:

Monografia jest bardzo cenną pozycją, (…) zawierającą szereg praktycznych informacji, niewątpliwie wynikających z wieloletniego doświadczenia przy opiniowaniu w sprawach dotyczących broni palnej oraz śladów jej użycia. Podane informacje niejednokrotnie mają charakter odkrywczy, będący efektem racjonalnego spojrzenia na analizowaną problematykę, a także dają odpowiedź na nurtujące biegłych wątpliwości, pojawiające się w toku wykonywanych badań.

Stanowi ona bardzo użyteczne i wartościowe źródło do zgłębiania tematyki kryminalistycznych badań broni palnej i może być z powodzeniem wykorzystywana przez osoby kształcące się w kierunku pełnienia funkcji biegłego badań broni i balistyki w laboratoriach kryminalistycznych, jak również przez osoby zainteresowane tą dziedziną badań kryminalistycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę lub usystematyzować zagadnienia z nią związane.