Witamy serdecznie na stronie Wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.


Wydawnictwo CLKP już od ponad sześćdziesięciu lat publikuje specjalistyczne opracowania naukowe poświęcone zagadnieniom związanym z techniką i taktyką kryminalistyczną. Głównym celem działalności wydawniczej jest popularyzacja metod badawczych i osiągnięć w stale rozwijającej się dziedzinie kryminalistyki. W ramach działalności wydawniczej publikowane są monografie naukowe oraz dwa specjalistyczne periodyki – kwartalnik „Problemy Kryminalistyki” oraz „Horyzonty Kryminalistyki – Biuletyn Informacyjny Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji”. We wcześniejszych latach ukazywała się również seria wydawnicza „Zeszyty Metodyczne”. Naszymi autorami są biegli policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, wybitni eksperci i znawcy kryminalistyki oraz nauk pokrewnych w tej dziedzinie. Wydawnictwa zwarte i artykuły naukowe publikowane na łamach „Problemów Kryminalistyki” skierowane są przede wszystkim do biegłych i specjalistów laboratoriów kryminalistycznych, techników kryminalistyki, adeptów szkół policyjnych, pracowników sądów i prokuratur, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, studentów kształcących się na wybranych kierunkach studiów oraz osób zainteresowanych problematyką badań kryminalistycznych. Działalność wydawniczą Laboratorium cechują dbałość o jakość i płynność procesu wydawniczego. Pozycje ukazujące się nakładem Wydawnictwa CLKP osiągają wysoki poziom merytoryczny i edytorski oraz stanowią bogate i pewne źródło wiedzy naukowej. W naszej ofercie wydawniczej znajdą Państwo kilkadziesiąt pozycji zwartych oraz setki artykułów obejmujących przeszłe oraz aktualne zagadnienia techniki i taktyki kryminalistycznej. Część z nich dostępna jest w dwóch wersjach: papierowej oraz elektronicznej. Docelowo planowana jest digitalizacja wszystkich wydanych monografii i periodyków. Oferta będzie aktualizowana na bieżąco.


ZESZYTY METODYCZNE


Zeszyty Metodyczne, poświęcone różnym obszarom kryminalistyki, w tym badaniom pisma i dokumentów, badaniom biologicznym, chemicznym, daktyloskopijnym, traseologicznym, zaczęły wychodzić nakładem Wydawnictwa CLK KGP w latach siedemdziesiątych XX wieku. Autorzy piszący do Zeszytów Metodycznych to eksperci bądź kandydaci na ekspertów, którzy prezentują wyniki swoich badań oraz dotychczasowe osiągnięcia.


MONOGRAFIE


Monografie wydawane przez CLKP to kompendia wiedzy z poszczególnych dziedzin kryminalistyki pisane przez ekspertów i praktyków, skierowane do osób naukowo lub zawodowo zajmujących się kryminalistyką.

KWARTALNIK "PROBLEMY KRYMINALISTYKI"

Kwartalnik „Problemy Kryminalistyki” to ponad 60-letnie nieprzerwane świadectwo kształtowania się kryminalistyki na ziemiach polskich. Setki artykułów opublikowanych przez wybitnych teoretyków i praktyków dyscyplin związanych z rozpoznawaniem, wykrywaniem, dowodzeniem i zapobieganiem przestępstwom wytyczały i wciąż wytyczają kierunki rozwoju techniki kryminalistycznej. Współcześnie czasopismo stanowi unikatowe w skali kraju źródło wiedzy z zakresu zagadnień kryminalistyki oraz dziedzin pokrewnych. „Problemy Kryminalistyki” są indeksowane w bazach Index Copernicus (wskaźnik ICV: 84,58 pkt), ERIH+ oraz CEJSH.